Бүртгүүлсэн хэрэглэгчийн тоо: 8771
 

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨЛӨӨХ ХАМТЫН САНААЧИЛГА, ТҮНШЛЭЛ

 


Монгол Улсын Засгийн газар болон Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 2019 онд байгуулсан гэрээ, Монгол улс дахь Швейцарын Хамтын ажиллагааны газар болон БСШУСЯ-ны хоорондын 2020 оны 81064206 тоот гэрээнд тус тус үндэслэн “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн хоёр дахь үе шат (2020- 2022) хэрэгжиж байна. БСШУС (тухайн үеийн нэрээр)-ын Сайдын “Төслийн хэрэгжилтийн тухай” 2020 оны А/168 тоот тушаалаар Боловсролын Хүрээлэн нь түшиц байгууллагаар сонгогдож, төслийг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэгч байгууллага Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв ТББ болон үндэсний түвшний мэргэжлийн 11 байгууллагатай хамтран дээрх төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол II” төсөл нь УИХ-ын баталсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, “Засгийн Газрын 2020- 2024 онд үйл ажиллагааны хөтөлбөр” (2020), “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль” (2020), түүнчлэн Засгийн Газраас баталсан “Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” (2016), “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр” (2018), “Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө (2021- 2030)” (2020) зэрэг олон улсын болон үндэсний түвшний хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах эхний үе шаттай цаг хугацааны хувьд давхцаж байгаагаараа онцлог юм.

Зорилго:

Монгол Улсын ТХБ-ын төлөөх салбар дамнасан, бүх түвшний байгууллага хоорондын хамтын санаачилгыг илрүүлэн нэгтгэж, хамтын ажиллагааны арга механизмын зураглалын төсөл боловсруулах нь энэхүү нэгдсэн үйл ажиллагааны зорилго болно.

Зорилт:

  1. Монгол Улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бүх түвшний бодлого, төлөвлөлтийн ТХБ-ын үзэл санаа, агуулгатай уялдсан байдлыг тодорхойлох;
  2. Дэлхий нийтийн үйлийн хөтөлбөр (ДНҮХ-GAP)-ийн хүрээнд Монгол Улсын хүрсэн үр дүнг нэгтгэн тоймлох;
  3. “ТХБ 2030”-ын үйлийн хүрээ, замын зураглалыг судлах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх;
  4. Монгол Улсын ТХБ-ын төлөөх оролцогч талуудын хамтын санаачилга, түншлэлийн арга хэлбэрийг илрүүлэх, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга замыг хэлэлцэх, нэгтгэх;
  5. ТХБ-ын төлөөх салбар хоорондын түншлэл, хамтын ажиллагааны зураглалын төсөл (оролцогч талуудын үүрэг, оролцоо, хамтран ажиллах механизм)-ийг боловсруулах;
  6. Esd.mn цахим сангийн мэдээллийн баазыг баяжуулах, цахим орчинд ажиллах хүний нөөцийн чадавхыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах;
 
 

Хүндэт зочид, Илтгэгчид

 
Л.Энх-Амгалан

УИХ-ын гишүүн, ЗГ-ын гишүүн, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

Б.Баярсайхан

УИХ-ын гишүүн

Н.Уртнасан

ЗГ-ын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

Стефани Бурри

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Хамтын ажиллагааны газрын дарга

Тапан Мишра

Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин төлөөлөгч

Шахбаз Кан

ЮНЕСКО-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын захирал

Д.Ганболд

БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга

Д.Батбаатар

БШУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга

П.Зохихсүрэн

ЗГХЭГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

Т.Гантулга

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга (Ph.D)

С.Уянга

ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комиссын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Д.Заяасайхан

ШХА-ын Хамтын ажиллагааны газрын Үндэсний төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах зохицуулагч

Т.Ням-Очир

БШУЯ-ны Бага, дунд боловсролын газрын дарга

Л.Эрдэнэбулган

БОАЖЯ-ны Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Ц.Уранчимэг

БОАЖЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

П.Лхагвасүрэн

Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D)

Ж.Болормаа

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн захирал

Л.Ганбат

Боловсролын үнэлгээний төвийн захирал

Д.Мандах

Монгол Улсын багшийн их сургуулийн захирал (Ph.D)

Л.Болортунгалаг

Насан туршийн боловсролын үнэлгээний төвийн захирал

У.Даваажав

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Д.Ганчимэг

МҮОНРТ-ийн Ерөнхий продюсер

Э.Шинэцэцэг

Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал
 
 

ХӨТӨЛБӨР

 


03

5 сарын

“ТХ, ТХЗ, ТХБ ба Монгол улсын хөгжлийн бодХэсэг лого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, санаачилга” үндэсний нэгдсэн арга хэмжээний нээлт


Бүртгэл

Чиглүүлэгч: У.Туяа (Боловсролын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, нэгдсэн арга хэмжээний зөвлөх багийн ахлагч, Ph.D)

13:30-14:00
Бүртгэл

Нээлтийн үйл ажиллагаа

Чиглүүлэгч: П.Лхагвасүрэн (Боловсролын хүрээлэнгийн захирал, Ph.D) Хөтлөгч: Б.Билгүүнхангал (МҮОНРТ-ийн ахлах редактор)"

14:00-14:10
Нээлтийн үйл ажиллагаа

Хүндэт зочдын мэндчилгээ

Чиглүүлэгч: П.Лхагвасүрэн (Боловсролын хүрээлэнгийн захирал, Ph.D) Хөтлөгч: Б.Билгүүнхангал (МҮОНРТ-ийн ахлах редактор)"

14:10-15:10
Н.Уртнасан:
ЗГ-ын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
Л.Энх-Амгалан:
УИХ-ын гишүүн, ЗГ-ын гишүүн, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд
Стефани Бурри:
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Хамтын ажиллагааны газрын дарга
Б.Баярсайхан:
УИХ-ын гишүүн
Тапан Мишра:
Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин төлөөлөгч
Шахбаз Кан:
ЮНЕСКО-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газрын захирал
С.Уянга:
ЮНЕСКО-ийн Монголын үндэсний комиссын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: У.Туяа (Боловсролын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, нэгдсэн арга хэмжээний зөвлөх багийн ахлагч, Ph.D)

15:10-15:30
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар баримталж буй бодлого: Олон улсын байгууллагын туршлага
Д.Бадарч:
ШУТИС-ийн "Нээлттэй боловсрол" төвийн зөвлөх, Дээд боловсролын судалгааны лабораторийн эрхлэгч, Ph.D, Проф - Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар баримталж буй бодлого: Олон улсын байгууллагын туршлага

15:30-15:50
Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого ба Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030-ийн уялдаа
П.Зохихсүрэн:
ЗГХЭГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга - Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого ба Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030-ийн уялдаа

Завсарлага
15:50-16:00
Завсарлага

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: У.Туяа (Боловсролын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, нэгдсэн арга хэмжээний зөвлөх багийн ахлагч, Ph.D)

16:00-16:20
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, эрчимжүүлэх чиглэл 
Ц.Уранчимэг:
БОАЖЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга - Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, эрчимжүүлэх чиглэл

16:20-16:40
Т.Ням-Очир:
БШУЯ-ны Бага, дунд боловсролын газрын дарга - Боловсролын урт хугацааны бодлого, төлөвлөгөөнд ТХБ-ыг чухалчлах, салбар дундын хамтын ажиллагаа

16:40-17:00
П.Лхагвасүрэн:
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D) - ТХБ-ын төлөөх оролцогч талуудын хамтын санаачилга, түншлэлийг бэхжүүлэхэд манлайлал ба институтчиллын асуудал

17:00-17:20
Э.Шинэцэцэг:
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал - Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга түншлэл нэгдсэн арга хэмжээний зорилго, чиглэл, зохион байгуулалт

Талархал, хаалт
17:20-17:30
Талархал, хаалтДэлхийн том хичээл-Тогтвортой хөгжлийн боловсрол хэлэлцүүлэг
Бүртгэл

Чиглүүлэгч: Н.Мөнхбаяр (БМДИ-ийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга)

09:30-10:00
Бүртгэл

Нээлт, мэндчилгээ

Чиглүүлэгч: Н.Мөнхбаяр (БМДИ-ийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга)

10:00-10:30
Нээлт, мэндчилгээ
Ж.Болормаа
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн захирал
Л.Ганбат
Боловсролын үнэлгээний төвийн захирал
П.Лхагвасүрэн
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D)

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: Н.Мөнхбаяр (БМДИ-ийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга)

10:30-10:50
Н.Нэргүй
Тэгш таван ухаан НҮТББ-ын зөвлөх, Ph.D, Дэд проф - ТХЗБ: Сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээний үр дүнд суурилан ТХБ-ыг сургалт, үйл ажиллагаанд интеграцчилах арга зүй (ЕБС-ийн сургалтын цөм хөтөлбөрийн жишээн дээр)

10:50-11:00
Юнескогоос олон улсын сайн туршлагыг видеогоор авах (Дэлхийн том хичээл)

11:00-11:20
Н.Мөнхбаяр
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга - Дэлхийн том хичээл-Тогтвортой хөгжлийн боловсрол шинэлэг арга зүй товлосон үйл ажиллагааны үр дүн

Завсарлага
11:20-11:30

Салбар хуралдаан
1 дүгээр салбар: СӨБ-ын сургалт, үйл ажиллагаанд ТХБ-ыг интеграцчилах арга зүйн шинэлэг санаа, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: Ж.Шинэбаяр (БМДИ-ийн СӨБ-ын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч)

11:30-11:40
Д.Оюунтуяа
Нийслэлийн БГД-ийн 87 дугаар цэцэрлэгийн арга зүйч - Уур амьсгалын өөрчлөлт манай гэр бүлд

11:40-11:50
М. Уранчимэг
Дархан-Уул аймгийн 22 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч - Өөрт байгаа бүхнээ хуваалцъя

11:50-12:00
Д.Сарантунгалаг
Баянхонгор аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэгийн арга зүйч - Дусал хүү мазаалайд тусалсан нь

12:00-12:40
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

2 дугаар салбар: Бага боловсролын сургалтад ТХБ-ыг интеграцчилах арга зүйн шинэ санаа, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: Ц.Нарантуяа (БМДИ-ийн Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч)

11:30-11:40
Ц.Эрдэнэчимэг
Хэнтий аймгийн Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш - Тэжээллэг өглөөний цай

11:40-11:50
Ц.Биндэръяа
Дархан-Уул аймгийн Од цогцолбор сургуулийн бага ангийн багш - Хамтдаа хэвшүүлцгээе

11:50-12:00
Г.Энхсайхан
Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын сургуулийн бага ангийн багш - Аргал тойрсон асуудал

12:00-12:40
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

3 дугаар салбар: Суурь боловсролын сургалтад ТХБ-ыг интеграцчилах арга зүйн шинэ санаа, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: Н.Сайнбаяр (БМДИ-ийн Физикийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч)

11:30-11:40
П.Хэнмэдэх
Дархан-Уул аймгийн Оюуны Ирээдүй цогцолбор сургуулийн газар зүйн багш) - Судлаач сурагч

11:40-11:50
М.Гантүлхүүр
Төв аймгийн Батсүмбэр сумын сургуулийн физикийн багш - Тооцоолъё, хэмнэе

11:50-12:00
Д.Амарзаяа
Өмнөговь аймгийн 4 дүгээр сургуулийн түүх, нийгмийн ухааны багш - Өрхийн төсөв-Миний оролцоо

12:00-12:40
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

4 дүгээр салбар: Бүрэн дунд боловсролын сургалтад ТХБ-ыг интеграцчилах арга зүйн шинэ санаа, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: Ч.Гажиддулам (БМДИ-ийн Түүх, нийгмийн ухааны багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч)

11:30-11:40
М.Долгорсүрэн
Өвөрхангай аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн - Хүйсээс үл хамааран тэгш боломж эдэлж чадаж байна уу

11:40-11:50
Э.Жагварал
Хэнтий аймгийн Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн гадаад хэлний багш - Зөв хөдөлгөөн ба Эрүүл мэнд

11:50-12:00
Б.Болоржаргал
Говьсүмбэр аймгийн 5 дугаар сургуулийн биологийн багш - Ус ба амьдрал

12:00-12:40
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

Чиглүүлэгч: Ч.Мөнхбаяр (БМДИ-ийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга)

12:40-13:20
Салбар хэлэлцүүлгээс дэвшүүлсэн санал, санаачилга

13:20-13:30
Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, хаалт

“Тогтвортой хөгжлийн төлөөх түншлэл-Орон нутгийн манлайлал” сэдэвт олон нийтийн форум
Бүртгэл

Чиглүүлэгч: В.Лут-Очир (НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн)

13:30-14:00

Нээлт, мэндчилгээ

Чиглүүлэгч: В.Лут-Очир (НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн)

14.00-14:30
Л.Болортунгалаг
Насан туршийн боловсролын үнэлгээний төвийн захирал
Д.Ганчимэг
МҮОНРТ-ийн Ерөнхий продюсер
П.Лхагвасүрэн
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D)

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: В.Лут-Очир (НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн)

14:30-14:50
Д.Сүрэнчимэг
Удирдлагын академийн захирал Ph.D
Н.Болд
Удирдлагын академийн Улсын салбарын удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч Ph.D, Дэд проф - ТХБ-ын төлөөх орон нутгийн түвшин дэх түншлэл, хамтын ажиллагаа

14:50-15:10
С.Амарсайхан
НТБҮТ-ийн Үйл ажиллагааны хэлтсийн дарга - Насан туршийн боловсролын төвөөр дамжуулан иргэд, олон нийтэд ТХБ-ыг эзэмшүүлэх арга зам

15:10-15:25
Unesco institute for lifelong learning-ESD for local community

15:25-15:40
Б.Билгүүнхангал
МҮОНРТ-ийн ахлах редактор - ТХ, ТХЗ, ТХБ-ын үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлж байгаа сайн туршлагуудыг сурвалжлахуй товлосон үйл ажиллагааны үр дүн

Завсарлага
15:40-15:50

Салбар хуралдаан
1 дүгээр салбар: Тогтвортой амьдралын хэв маяг:санаачилга, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: В.Лут-Очир (НТБҮТ-ийн мэргэжилтэн)

15:50-16:05
Н.Хөхөө
Нийслэлийн ГБХЗХГ-ын ахлах мэргэжилтэн - Тогтвортой хөгжилд гэр бүлийн оролцоо

16:05-16:20
С.Отгонбаяр
СХД-ийн НТБТ-ийн сургалтын менежер - Өрхийн үйлдвэрлэл

16:20-17:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

2 дугаар салбар: Орон нутгийн манлайлал: санаачилга, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: А.Эрдэнэбаяр (НТБҮТ-ийн зөвлөх)

15:50-16:05
М.Алтанцэцэг
Булган аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэн - Хогоо ангилан ялгах сав туршлага

16:05-16:20
С.Мөнхцэцэг
Хэнтий аймгийн БСУГ-ын дарга - Орон нутгийн ногоон хөгжлийн бодлого: Хамтын ажиллагаа, түншлэл

16:20-17:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

3 дугаар салбар: Насан туршийн боловсрол

Чиглүүлэгч: Ж.Баянцэнгэл (НТБҮТ-ийн ахлах мэргэжилтэн)

15:50-16:05
Б.Оюун-Эрдэнэ
БЗД-ийн НТБТ-ийн сургалтын менежер - Тэгш хамрах боловсрол - Гэр сургалт

16:05-16:20
Г.Сүнжид
Монгол Улсын ХЭҮК-ын гишүүн - Боловсролын салбарын жендэрийн өнөөгийн байдал

16:20-17:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

Чиглүүлэгч: С.Амарсайхан (НТБҮТ-ийн Үйл ажиллагааны хэлтсийн дарга)

17:00-17:20
Салбар хэлэлцүүлгээс дэвшүүлсэн санал, санаачилга

17:20-17:30
Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, хаалтХүүхдийн эрх-эрүүл, аюулгүй ногоон орчин сэдэвт хяналтын болон боловсролын байгууллагуудын хамтарсан хэлэлцүүлэг
Бүртгэл

Чиглүүлэгч: М.Нямсүрэн (МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга,  Ph.D)

09:30-10:00

Нээлт, мэндчилгээ

Чиглүүлэгч: М.Нямсүрэн (МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга,  Ph.D)

10:00-10:20
Т.Гантулга
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга (Ph.D)
П.Лхагвасүрэн
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D)

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: М.Нямсүрэн (МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга,  Ph.D)

10:20-10:40
С.Сүнчин
МХЕГ-ын ЭМБСХ-ийн дарга - Тогтвортой хөгжлийн боловсрол: Мэргэжлийн хяналтын гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо (эрүүл мэнд, боловсрол, соёл

10:40-11:00
Н.Оюунцэцэг
Монголын Хичээлийн Судалгааны Нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн дарга, МУИС-ийн ахмад багш, Ph.D - 21 дүгээр зууны боловсролын чиг хандлага: Сургалтын орчныг хувирган өөрчлөх асуудал

11:00-11:20
Э.Шинэцэцэг
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал - Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлага: Монгол улсад хэрэгжүүлж буй туршилт, явцын үр дүн

11:20-11:40
М.Нямсүрэн
МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга Ph.D - Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын боловсролын хяналтын шалгуур болон СБААХ-ын өөрийн үнэлгээний тохиргоог сайжруулах арга зам, үр дүн (сургууль, сургалтын орчны хүрээнд)

Завсарлага
11:40-12:00

Салбар хуралдаан
1 дүгээр салбар: Сургалтын орчин-Эрүүл, ахуй:санаачилга, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: М.Нямсүрэн (МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга,  Ph.D)

12:00-12:20
Л.Гэрэлмаа
МХЕГ-ын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч - ЕБС-ийн эрүүл, ахуй, халдвар хамгаалал

12:20-12:40
П.Амгалан
Орхон аймгийн 14 дүгээр сургуулийн захирал - Сургуулийн орчин дахь эрүүл, аюулгүй, ногоон орчныг бүрдүүлэх боломж, туршлага

12:40-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

2 дугаар салбар: Сургалтын орчин-Хүүхдийн хөгжил санаачилга, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: Л.Тэмүүжин (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүн)

12:00-12:20
Т.Түвшин
Монголын зуслангуудын үндэсний  холбооны тэргүүн, МУГБ - Хүүхдийн хөгжлийг хангах, таатай орчин бүрдүүлэхэд стандарт хэрэгжүүлсэн туршлага, үр дүн

12:20-12:40
Г.Батцэцэг
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн хөтөлбөрийн менежер - ЕБС-ийн эрүүл, аюулгүй ногоон орчин бүрдүүлэхэд Олон Улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн манлайлал

12:40-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

3 дугаар салбар: Сургалтын орчин-Өв соёл: Санаачилга, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: Д.Отгонбаяр (МХЕГ-ын Соёлын хяналтын улсын байцаагч)

12:00-12:20
Б.Даваацэрэн
Соёлын яамны Соёлын өвийн газрын дарга - ЗГ-аас баримтлах Үндэсний бахархал, өв соёлын бодлого, Соёлын өвөөр дамжуулж тогтвортой хөгжих боломж

12:20-12:40
Б.Эрдэнэчимэг
Нийслэлийн БГД-ийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн химийн багш - Монгол өв соёл, уламжлал: Сургалтын орчин

12:40-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

4 дүгээр салбар: Сургалтын орчин-Стандарт: санаачилга, хэрэгжүүлэх арга зам

Чиглүүлэгч: Д.Өнөржаргал (МХЕГ-ын Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч)

12:00-12:20
С.Баярхүү
Нийслэлийн СБД-ийн 130 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч - Эко сургууль, цэцэрлэг хөтөлбөрийн гадаад дотоод орчны өөрийн үнэлгээ, үр дүн

12:20-12:40
С.Болормаа
Барилга Хөгжлийн Төвийн Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн) - ЕБС, цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн норм, норматив шинэчилсэн төсөл

12:40-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

Чиглүүлэгч: М.Нямсүрэн (МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга Ph.D)

13:00-13:20
Салбар хэлэлцүүлгээс дэвшүүлсэн санал, санаачилга

13:20-13:30
Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, хаалт

Бүх түвшний тогтвортой хөгжлийн боловсролд тулгарч буй онол, практикийн асуудлууд олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал
Бүртгэл

Чиглүүлэгч: Я.Шийлэгмаа (МУБИС-ийн ЭША-ны дарга Ph.D), Д.Үүрийнтуяа (МУБИС-ийн ГХА-ны дарга, Ph.D)

13:30-14:00

Нээлт, мэндчилгээ

Чиглүүлэгч: Я.Шийлэгмаа (МУБИС-ийн ЭША-ны дарга Ph.D)

14.00-14:20
Д.Мандах
Монгол Улсын багшийн их сургуулийн захирал (Ph.D)
П.Лхагвасүрэн
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D)

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: Я.Шийлэгмаа (МУБИС-ийн ЭША-ны дарга Ph.D), Д.Үүрийнтуяа (МУБИС-ийн ГХА-ны дарга, Ph.D)

14:20-14:40
Академич Н.Бэгз
Боловсролын хүрээлэнгийн ХХСС-ийн эрхлэгч - Тогтвортой хөгжил дэх иргэний төлөвшлийн асуудлууд

14:40-15:00
Хироки Фүжи
ЮНЕСКО-ийн Тогтвортой хөгжлийн төлөө судалгаа, боловсролын салбарын тэргүүүлэгч, Окаяма Их сургуулийн ТХБ-ыг түгээх төвийн захирал Ph.D,
UNESCO Chair in Research and Education for Sustainable Development - Цаг уурын өөрчлөлтийн боловсролын талаарх багшийн боловсролын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал /Current Situation and Challenges in Teacher Education for Climate Change Education/

15:00-15:20
Ч.Нямгэрэл
МУИС-ийн ШУС-ийн химийн тэнхмийн багш, Ph.D - Ерөнхий боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа, агуулга, арга зүй тусгагдсан байдалд хийсэн судалгааны үр дүн

Асуулт, хариулт
15:20-15:30

Завсарлага
15:30-15:40

Салбар хуралдаан
1 дүгээр салбар хуралдаан

Чиглүүлэгч: Е.Батчулуун (МУБИС-ийн МБУС-ын багш, Ph.D, Проф)

15:40-16:00
П.Лхагвасүрэн
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D) - Багшлахуйн хөгжлийн кластер: Бодлого, эрх зүйн зохицуулалт, төлөвлөлтийн шинжилгээний үр дүнгээс

16:00-16:20
Вереника Рейнк
ХБНГУ-ын Хамболдтын Их сургууль, Ph.d,
Germany Humboldt University of Berlin, Germany - ТХБ-ыг түгээн дэлгэрүүлэгчдийн цогц чадамж - багш нар болон сургуулиас гадуурх оролцогчид ямар мэдлэгтэй байдаг вэ? /Competencies of ESD multipliers - what knowledge do teachers and non-school actors have?/

16:20-16:40
Ву Да Му (Уудам)
БНХАУ-ын Хөлөнбуйр Их Сургуулийн багш, Дэд проф (Prof.Wu Da Mu Khulunbuir University of China) - БНХАУ-д тогтвортой хөгжлийн боловсролыг хэрэгжүүлж буй туршлагын асуудалд /Experience of Sustainable Development-PRC/

16:40-17:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

17:00-17:20
А.Буянбаатар
ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн захирал, Ph.D, Дэд проф - ХАА-н мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн агуулгын эзлэх хувь
Ш.Оюунтуяа
ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч, Ph.D, Дэд проф - ХАА-н мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн агуулгын эзлэх хувь

17:20-17:40
П.Анар
МУИС-ийн БС-ийн Менежментийн тэнхмийн багш, Ph.D - Дээд удирдлага дахь жендэрийн эрх тэгш байдлыг судлах нь (Монголын их дээд сургуулиудын жишээн дээр

17:40-18:10
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

2 дугаар салбар хуралдаан

Чиглүүлэгч: С.Санжаабадам (Боловсролын хүрээлэнгийн ЭНБД, Ph.D), Б.Буяндэлгэр (Боловсролын хүрээлэнгийн ДБМБСС-ын эрхлэгч, Ph.D)

15:40-16:00
Э.Шинэцэцэг
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал - СБААХ-ын өөрийн үнэлгээний аргачлалыг загвар сургуулиудад туршсан үр дүн, сургамж
Г.Батцэцэг
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн хөтөлбөрийн менежер - СБААХ-ын өөрийн үнэлгээний аргачлалыг загвар сургуулиудад туршсан үр дүн, сургамж
Мита Нангия Госвами
ТХБ-II төслийн олон улсын зөвлөх,
International expert, ESD-2 project - СБААХ-ын өөрийн үнэлгээний аргачлалыг загвар сургуулиудад туршсан үр дүн, сургамж /Learning outcomes and lessons learned from the model self-assessment methodology tested in model schools/

16:00-16:20
Агус Фани Чандра
Индонезийн Боловсролын Их Сургуулийн физикийн тэнхимийн багш, Ph.D,
Indonesia University of Education, Ph.D - Индонезийн чанартай хүртээмжит боловсролын ахиц дэвшил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг тайлбарлах алхам /Indonesia s Quality and Accessibility Education Progress, Step Forward to Interpret Education for Sustainable Development/

16:20-16:40
Г. Уранчимэг
МУБИС-ийн МБУС-ийн багш - Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох сурагчдын зан үйл, хандлагыг судалсан үр дүн
Е.Батчулуун
МУБИС-ийн МБУС-ын багш, Ph.D, Проф - Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох сурагчдын зан үйл, хандлагыг судалсан үр дүн

16:40-17:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

17:00-17:20
Нина Дагбаева
Буриадын Их Сургуулийн Боловсрол судлалын сургуулийн захирал, Ph.D,
Director of the Pedagogical Institute of the Buryat State University - Хамтын түншлэл ба Тогтвортой хөгжлийн боловсрол /Partnership and ESD/

17:20-17:40
Т.Навчаа
Австралийн Маккуаригийн Их Сургууль, Ph.D,
Australia, Macquarie University, Ph.D - Тогтвортой хөгжлийн төлөө суралцахуй: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлэх экосистемийн үйлчилгээний уламжлалт мэдлэг /Learn for Sustainable Development:Traditional knowledge of ecosystem services to support climate change adaptation/

17:40-18:00
П.Нямсүрэн
ШУТИС-ийн МХТС-ийн багш, Ph.D - Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөгжил, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтэд үзүүлэх үр нөлөөг үнэлэх асуудалд
Н.Эрдэнэхүү
ШУТИС-ийн МХТС-ийн захирал, Ph.D, Проф - Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хөгжил, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтэд үзүүлэх үр нөлөөг үнэлэх асуудалд

18:00-18:10
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

Салбар худалдааны үр дүнг танилцуулах

Чиглүүлэгч: Я.Шийлэгмаа (МУБИС-ийн ЭША-ны дарга, Ph.D), Д.Үүрийнтуяа (МУБИС-ийн ГХА-ны дарга, Ph.D)

18:10-18:20

Оролцогчдын санал, сэтгэгдэл сонсох

Чиглүүлэгч: Я.Шийлэгмаа (МУБИС-ийн ЭША-ны дарга, Ph.D), Д.Үүрийнтуяа (МУБИС-ийн ГХА-ны дарга, Ph.D)

18:20-18:40

Хурлын хаалт

Чиглүүлэгч: Я.Шийлэгмаа (МУБИС-ийн ЭША-ны дарга, Ph.D), Д.Үүрийнтуяа (МУБИС-ийн ГХА-ны дарга, Ph.D)

18:40-18:45Өсвөр үеийнхний дуу хоолой-байгаль орчны залуу сурвалжлагч хүүхэд залуучуудын хэлэлцүүлэг
Бүртгэл

Чиглүүлэгч: Д.Шижирболд /ЦУНБХТ-ийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга/

09:30-10:00

Нээлт, мэндчилгээ

Чиглүүлэгч: Д.Шижирболд /ЦУНБХТ-ийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга/

10:00-10:30
Л.Эрдэнэбулган
БОАЖЯ-ны Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
У.Даваажав
Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Э.Шинэцэцэг
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: Д.Шижирболд /ЦУНБХТ-ийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга/

10:30-10:50
А.Одонтуяа
НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөх хорооны зохицуулагч - Залуучуудын нийгэм дэх идэвх оролцоо

10:50-11:10
Т.Төрбадрах
БОАЖЯ-ны Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн - Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030 

11:10-11:30
Д.Шижирболд
ЦУНБХТ-ийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга - Өсвөр үеийхний дуу хоолой-байгаль орчны залуу сурвалжлагч

11:30-11:50
Б.Мөнх-Оргил
Санхүү, эдийн засгийн их сургууль, Solver Баг - Learning opportunities and the digital transition-Сурч, хөгжих боломж ба дижитал шилжилт
Д.Оюундэлгэр
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Оюуны Ирээдүй Цогцолбор сургуулийн сурагч - Сурагчийн нүдээр усны үнэ цэн-Усны үнэ цэн, үнэлэмж
Л.Анунгоо
Увс аймгийн Улаангом сумын 1 дүгээр цогцолбор сургуулийн сурагч - Байгаль орчны төлөөх тав тухтай зам ба аз жаргалтай амьтан, ургамал-Миний мэдэх амьд байгаль
Э.Баясгалан
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын сургуулийн сурагч - Байгалийн бэлэг-Миний мэдэх амьд байгаль

Завсарлага
11:50-12:00

Салбар хуралдаан
1 дүгээр салбар: Залуучуудын хөгжлийг дэмжих төрийн бодлого, үйл ажиллагаан дахь түншлэл санаачилга

Чиглүүлэгч: Э.Шинэцэцэг (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал

12:00-12:15
О.Сэлэнгэ
ГБХЗХГ-ын Залуучуудын хөгжлийн газрын дарга - Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр

12:15-12:30
Ц.Сүрэнхорлоо
Ховд аймгийн Жаргалант сумын 2 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан - Хүний хөгжлийн төлөө бид хамтдаа: ТХБ-д хүүхэд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь 

12:30-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

2 дугаар салбар: ТХ-ийн төлөөх үйл хэрэгт залуу бизнес эрхлэгчдийн оролцоо манлайлал

Чиглүүлэгчид: Г.Жаргалцэцэг (Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн мэргэжилтэн), Н.Зоригт (ЦУНБХТ-ийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны Сургалтын аргазүйч)

12:00-12:15
Г.Хоролмаа
БОАЖЯ-ны Инновац, цэвэр технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн - Ногоон үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжих төрийн бодлого

12:15-12:30
Н.Зоригт
ЦУНБХТ-ийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны Сургалтын арга зүйч - Залуучууд ба байгаль орчны боловсрол

12:30-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

3 дугаар салбар: ТХ-ийг хөхиүлэн дэмжихэд сайн дурынхны оруулах хувь нэмэр

Чиглүүлэгч: А.Одонтуяа (НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөх хорооны зохицуулагч)

12:00-12:15
Г.Нандин-Эрдэнэ
НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөх хорооны гишүүн - Ногоон хөгжил дэх бидний оролцоо

12:15-12:30
А.Марал
НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөх хорооны гишүүн - Залуучуудыг сайн дурын ажил ТХ-д нөлөөлөх нь

12:30-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

4 дүгээр салбар: Цахим орчны давуу талуудыг ашиглах боломжууд

Чиглүүлэгчид: А.Зоригт (Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны мэргэжилтэн)

12:00-12:15
Г.Гончигсумлаа
Эй Плас Интернэйшнл ХХК-ийн захирал - Дижитал орчны боломж

12:15-12:30
Б.Баттөгөлдөр
Mongolia Walker сэтгүүлийн үүсгэн байгуулагч, Эрхлэгч - Дижитал орчны давуу талыг ашиглан Монгол орон, аялал жуулчлалын салбарыг олон улсад таниулан сурталчлах

12:30-13:00
Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

Чиглүүлэгч: Д.Шижирболд (ЦУНБХТ-ийн Судалгаа, мэдээлэл, сургалтын албаны дарга), Э.Шинэцэцэг (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал)

13:00-13:20
Салбар хэлэлцүүлгээс дэвшүүлсэн санал, санаачилга

13:20-13:30
Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, хаалт

ТХ, ТХЗ, ТХБ ба Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, санаачилга сэдэвт нэгдсэн зөвлөгөөн
Бүртгэл

Чиглүүлэгч: Р.Нямцэрэн (Боловсролын хүрээлэнгийн дэд захирал, Менежментийн багийн ахлагч, Ph.D)

13:30-14:00

Хүндэт зочид

Чиглүүлэгч: У.Туяа (Боловсролын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, нэгдсэн арга хэмжээний зөвлөх багийн ахлагч, Ph.D)

14.00-14:30
Д.Ганболд
БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Батбаатар
БШУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Стефани Бурри
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Хамтын ажиллагааны газрын дарга
Хүүхэд, залуучуудын төлөөлөл

Дараагийн салбар хуралдааны зорилт, хүлээгдэж буй үр дүн

Чиглүүлэгч: Р.Нямцэрэн (Боловсролын хүрээлэнгийн дэд захирал, Менежментийн багийн ахлагч, Ph.D)

14:30-14:45
У.Туяа
Боловсролын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, нэгдсэн арга хэмжээний зөвлөх багийн ахлагч, Ph.D - Дараагийн салбар хуралдааны зорилт, хүлээгдэж буй үр дүн

Завсарлага
14:45-15:00

Салбар хуралдаан
1 дүгээр салбар: Бодлогыг уялдуулах

Чиглүүлэгч: С.Санжаабадам (Боловсролын хүрээлэнгийн ЭНБД, Ph.D)

15:00-15:15
Н.Нэргүй
Тэгш таван ухаан НҮТББ-ын зөвлөх, Ph.D, Дэд проф - Тэргүүлэх чиглэл 1: Бодлогыг уялдуулах (ЮНЕСКО,

15:15-15:35
С.Санжаабадам
Боловсролын хүрээлэнгийн ЭНБД, Ph.D - Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан ТҮА-аар хэлэлцсэн асуудал, дэвшүүлсэн санал санаачилга

15:35-16:20
Хэлэлцүүлэг, санал солилцох (app-аар санал авах)

16:20-16:40
Салбар хуралдааны үр дүнг нэгтгэх

2 дугаар салбар: Суралцахуйн орчныг хувирган өөрчлөх

Чиглүүлэгч: А.Энхтогтох (Боловсролын хүрээлэнгийн БХСС-ын эрхлэгч), Панелист: М.Нямсүрэн (МХЕГ-ын Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга Ph.D), Т.Түвшин (Монголын зуслангуудын үндэсний  холбооны тэргүүн, МУГБ)

15:00-15:15
А.Энхтогтох
Боловсролын хүрээлэнгийн БХСС-ын эрхлэгч - Тэргүүлэх чиглэл 2: Суралцахуйн орчныг хувирган өөрчлөх (ЮНЕСКО,

15:15-15:35
Н.Оюунцэцэг
Монголын Хичээлийн Судалгааны Нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн дарга, МУИС-ийн ахмад багш, Ph.D - Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан ТҮА-аар хэлэлцсэн асуудал, дэвшүүлсэн санал санаачилга

15:35-16:20
Хэлэлцүүлэг, санал солилцох (app-аар санал авах)

16:20-16:40
Салбар хуралдааны үр дүнг нэгтгэх

3 дугаар салбар: Сурган хүмүүжүүлэгчдийг чадавхжуулах

Чиглүүлэгч: Ж.Дэнсмаа (Боловсролын хүрээлэнгийн СБСОСС-ын секторын эрхлэгч)

15:00-15:15
У.Туяа
Боловсролын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, нэгдсэн арга хэмжээний зөвлөх багийн ахлагч, Ph.D - Тэргүүлэх чиглэл 3: Сурган хүмүүжүүлэгчдийг чадавхижуулах (ЮНЕСКО,

15:15-15:35
Н. Мөнхбаяр
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга - Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан ТҮА-аар хэлэлцсэн асуудал, дэвшүүлсэн санал санаачилга

15:35-16:20
Хэлэлцүүлэг, санал солилцох (app-аар санал авах)

16:20-16:40
Салбар хуралдааны үр дүнг нэгтгэх

4 дүгээр салбар: Хүүхэд залуучуудад боломж, эрх мэдлийг олгох

Чиглүүлэгч: Б.Буяндэлгэр (Боловсролын хүрээлэнгийн ДМБСС-ын эрхлэгч, Ph.D)

15:00-15:15
Х.Энхжаргал
Боловсролын хүрээлэнгийн БХСС-ын ЭША - Тэргүүлэх чиглэл 4: Залуучуудад  боломж, эрх мэдэл олгох (ЮНЕСКО,

15:15-15:35
А.Одонтуяа
НҮБ-ын Залуучуудын зөвлөх хорооны зохицуулагч - Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан ТҮА-аар хэлэлцсэн асуудал, дэвшүүлсэн санал санаачилга

15:35-16:20
Хэлэлцүүлэг, санал солилцох (app-аар санал авах)

16:20-16:40
Салбар хуралдааны үр дүнг нэгтгэх

5 дугаар салбар: Орон нутгийн түвшин дэх үйл хэргийг эрчимжүүлэх

Чиглүүлэгч: Р.Нямцэрэн (Боловсролын хүрээлэнгийн дэд захирал, Нэгдсэн арга хэмжээний менежментийн багийн ахлагч, Ph.D)

15:00-15:15
Э.Шинэцэцэг
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал - Тэргүүлэх чиглэл 5: Орон нутгийн түвшин дэх үйл хэргийг эрчимжүүлэх (ЮНЕСКО,

15:15-15:35
С.Амарсайхан
НТБҮТ-ийн Үйл ажиллагааны хэлтсийн дарга - Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан ТҮА-аар хэлэлцсэн асуудал, дэвшүүлсэн санал санаачилга

15:35-16:20
Хэлэлцүүлэг, санал солилцох (app-аар санал авах)

16:20-16:40
Салбар хуралдааны үр дүнг нэгтгэх

Нэгдсэн хуралдаан
Нэгдсэн арга хэмжээний үр дүн
16:40-17:10
У.Туяа
Боловсролын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, нэгдсэн арга хэмжээний зөвлөх багийн ахлагч, Ph.D - Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх Монгол улс дахь хамтын санаачилга, түншлэл

Хаалт
17:10-17:30
П.Лхагвасүрэн
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D)
Стефани Бурри
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Хамтын ажиллагааны газрын даргаТогтвортой хөгжлийн төлөөх загвар сургууль-Жижиг төсөл санаачилга нэгдсэн хэлэлцүүлэг
Бүртгэл

Чиглүүлэгч: Э.Шинэцэцэг (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал)

13:30-14:00

Нээлт, мэндчилгээ

Чиглүүлэгч: Э.Шинэцэцэг (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал)

14.00-14:30
Ц.Уранчимэг
БОАЖЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга
Т.Ням-Очир
БШУЯ-ны Бага, дунд боловсролын газрын дарга
Д.Заяасайхан
ШХА-ын Хамтын ажиллагааны газрын Үндэсний төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах зохицуулагч
П.Лхагвасүрэн
Боловсролын хүрээлэнгийн захирал (Ph.D)

Үндсэн илтгэл

Чиглүүлэгч: Э.Шинэцэцэг (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал)

14:30-14:50
Г.Батцэцэг
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн хөтөлбөрийн менежер - Загвар сургуулиудын Жижиг төсөл санаачилга-ын хүрээнд орон нутгийн түншлэл, хөрөнгө оруулалт

14:50-16:10
Л.Ганбаатар
Архангай аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь
Б.Сэрчмаа
Булган аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь
Д.Дашням
Орхон аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь Жижиг төсөл санаачилга-ын хэрэгжилтийн явц, эхний үр дүн
Г.Баялагмаа
Нийслэлийн БГД-ийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь
Б.Бадамханд
Нийслэлийн СХД-ийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь
Б.Сайнсанаа
Ховд аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь
С.Мөнх-Эрдэнэ
Хөвсгөл аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь Жижиг төсөл санаачилга-ын хэрэгжилтийн явц, эхний үр дүн
Д.Болорчимэг
Хэнтий аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн - Орон нутаг дахь

Завсарлага
16:10-16:20

Нэгдүгээр хэлэлцүүлэг: Хэрэгжүүлж буй төслийн чиглэл, хэрэгжилтийн явц
1 дүгээр салбар: Өв, соёл, уламжлал

Чиглүүлэгч: Л.Тэмүүжин (БОМСТ-ийн УЗ-ын гишүүн, ТХБ-II төслийн зөвлөх)

16:20-17:00
Хэнтий аймгийн Дадал сумын ЕБС
Хэнтий аймгийн Галшар сумын ЕБС
Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЕБС
Орхон аймгийн ЕБ-ын 4-р сургууль
Архангай аймгийн Тариат сумын ЕБС

2 дугаар салбар: Сургуулийн гадаад орчин: Эрүүл, аюулгүй ногоон орчин

Чиглүүлэгч: Г.Батцэцэг (БОМСТ-ийн хөтөлбөрийн менежер)

16:20-17:00
Хэнтий аймгийн ЕБ-ын Хан-Хэнтий ЦС
Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын ЕБС
Орхон аймгийн ЕБ-ын 15-р сургууль
Архангай аймгийн ЕБ-ын 2-р сургууль
Архангай аймгийн ЕБ-ын 3-р сургууль
Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын ЕБС

3 дугаар салбар: Сургуулийн дотоод орчин: Хүүхэд хөгжлийн төв

Чиглүүлэгч: Ш.Оюунцэцэг (БОМСТ-ийн сургалтын албаны дарга)

16:20-17:00
Ховд аймгийн Буянт сумын ЕБС
Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон ЕБС
Хөвсгөл аймгийн ЕБ-ын  Дэлгэрмөрөн ЦС
Булган аймгийн ЕБ-ын Эрдмийн-Өргөө ЦС
Булган аймгийн Хялганат тосгоны ЕБС
Нийслэлийн СХД-ийн ЕБ-ын 122-р сургууль 

4 дугаар салбар: Зохистой хэрэглээ, амьдралын хэв маяг

Чиглүүлэгч: Д.Ундрал (БОМСТ-ийн хяналт, үнэлгээ, мониторингийн мэргэжилтэн)

16:20-17:00
Хэнтий аймгийн ЕБ-ын Тэмүүжин ЦС
Ховд аймгийн ЕБ-ын 2-р сургууль
Орхон аймгийн ЕБ-ын 5-р сургууль
Орхон аймгийн ЕБ-ын 14-р сургууль
Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ЕБС
Хөвсгөл аймгийн ЕБ-ын Авъяас ЕБС

5 дугаар салбар: Цахим, медиа сургалт: багш хөгжлийн орчин

Чиглүүлэгч: Э.Шинэцэцэг (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал)

16:20-17:00
Ховд аймгийн ЕБ-ын 1-р сургууль
Нийслэлийн БГД-ийн ЕБ-ын Эрдмийн-Өргөө ЦС
Нийслэлийн БГД-ийн ЕБ-ын лаборатори Шинэ-Эхлэл сургууль
Нийслэлийн БГД-ийн ЕБ-ын лаборатори 28-р сургууль
Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын ЕБС
Булган аймгийн Могод сумын ЕБС
Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын ЕБС

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг, дүгнэлт
17:00-17:15
Салбар хэлэлцүүлгээс дэвшүүлсэн санал, санаачилга

Хоёрдугаар хэлэлцүүлэг: Орон нутаг дахь түншлэл, манлайлал
1 дүгээр салбар: Архангай аймаг

Чиглүүлэгч: Л.Ганбаатар (Архангай аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн)

17:15-17:45
Загвар сургууль, ТЗЗОНБ, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хамтарсан ярилцлага, хэлэлцүүлэг

2 дугаар салбар: Булган аймаг

Чиглүүлэгч: Б. Сэрчмаа (Булган аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн)

17:15-17:45
Загвар сургууль, ТЗЗОНБ, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хамтарсан ярилцлага, хэлэлцүүлэг

3 дугаар салбар: Орхон аймаг

Чиглүүлэгч: Д.Дашням (Орхон аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн)

17:15-17:45
Загвар сургууль, ТЗЗОНБ, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хамтарсан ярилцлага, хэлэлцүүлэг

4 дүгээр салбар: Улаанбаатар (БГД ба СХД)

Чиглүүлэгч: Г.Баялагмаа (Нийслэлийн БГД-ийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн мэргэжилтэн), Б.Бадамханд (Нийслэлийн СХД-ийн ЗДТГ-ын НХХ-ийн мэргэжилтэн)

17:15-17:45
Загвар сургууль, ТЗЗОНБ, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хамтарсан ярилцлага, хэлэлцүүлэг

5 дугаар салбар: Ховд аймаг

Чиглүүлэгч: Б.Сайнсанаа (Ховд аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн)

17:15-17:45
Загвар сургууль, ТЗЗОНБ, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хамтарсан ярилцлага, хэлэлцүүлэг

6 дугаар салбар: Хөвсгөл аймаг

Чиглүүлэгч: Д. Баасансүрэн (Хөвсгөл аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн)

17:15-17:45
Загвар сургууль, ТЗЗОНБ, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хамтарсан ярилцлага, хэлэлцүүлэг

7 дугаар салбар: Хэнтий аймаг

Чиглүүлэгч: Д. Болорчимэг (Хэнтий аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн)

17:15-17:45
Загвар сургууль, ТЗЗОНБ, ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн хамтарсан ярилцлага, хэлэлцүүлэг

Хаалт

Чиглүүлэгч: Э.Шинэцэцэг (Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн БОМСТ-ийн гүйцэтгэх захирал)

17:45-18:00
Салбар хэлэлцүүлгээс дэвшүүлсэн санал, дүгнэлт


 
 

Хамтран зохион байгуулагч байгууллагууд